Werkwijze Bouwen op Maat

De wijze waarop Select Vastgoed Groep te werk gaat is zeer transparant. Ons stappenplan is overzichtelijk en helder:

1. In een onderzoek gaan wij na of de betreffende/gewenste locatie geschikt is voor uw bedrijfsvoering op dit moment en ook in de toekomst.
2. Bouwen op Maat betekent dat ú de maat aangeeft – in de vorm van een pakket van eisen en wensen – en dat wij daarmee de plannen passend maken.
3. Zo verzorgen wij een voorlopig ontwerp en informeren naar de mogelijkheden van welstand.
4. Wij maken een calculatie op basis waarvan u inzicht krijgt in de kosten van het project en de daar voor u uit voortvloeiende huurcondities.
5. Natuurlijk is er voor de voortgang een getekende voorovereenkomst nodig.
6. En wel om aan het werk te gaan met een definitief ontwerp.
7. De contractfase wordt afgerond en de bouwvergunningen aangevraagd.
8. De bouw wordt gepland en bouwpartners gezocht.
9. Als de bouw is begonnen, coördineren en controleren wij alle bouwactiviteiten. Ofwel, wij voeren het bouwmanagement.
10. De laatste stap is het moment waarop u heeft gewacht: de oplevering van het, nee, van úw pand!