Hoorn - Op Maat

Op de plaats van het verouderde en niet meer passende onderkomen van werkvoorzieningschap Op/maat heeft Select Project een geheel nieuw pand gerealiseerd waarin Op/maat zijn intrek heeft genomen.

In opdracht van en naar de wensen van Op/maat. Het pand is geheel aangepast aan de (soms zeer) speciale werkomstandigheden van dit samen-werkingsverband van dertien West-Friese gemeenten. In het nieuwe pand zijn tevens enige door Select Project zelf in eigendom gehouden en verhuurde kantoorunits voor derden opgenomen.

De nieuwbouw van Op/maat is daarmee een fraai voorbeeld van een van de vele mogelijkheden van Bouwen op Maat.