Contact

Select Vastgoed Groep
Comeniusstraat 2A
1817 MS Alkmaar

Tel.: 072-5407880
Fax.: 072-5470048

E-mail: info@selectproject.nl
$waarde) { $bericht .= "$veld : $waarde

"; } // Mail versturen $to = 'info@selectproject.nl'; $subject = 'Bouwen op maat Formulier'; $headers = "From: info@bouwenopmaat.nl\r\n" . 'X-Mailer: PHP/' . phpversion() . "\r\n" . "MIME-Version: 1.0\r\n" . "Content-Type: text/html; charset=utf-8\r\n" . "Content-Transfer-Encoding: 8bit\r\n\r\n"; mail($to, $subject, $bericht, $headers); echo ''; } ?>
Als u meer informatie wenst over een voor u op maat te maken kantoor-/ bedrijfsruimte, kunt u hieronder uw gegevens invullen.

Naam
Adres
Postcode / Plaats
Telefoon
E-mail
Ik wil graag informatie ontvangen over:Waar wilt u zich vestigen? (plaats / regio)
Beschikt u zelf over bouwgrond?